O Nas

Żłobek Miejski w Sokółce został utworzony Uchwałą NR XXI/137/11 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Sokółce.

Załącznik do uchwały zawiera STATUT ŻŁOBKA

Pracownicy Żłobka Miejskiego w Sokółce:
Kadra żłobka składa się z 3 opiekunek dziecięcych, pielęgniarki, woźnej oddziałowej i dyrektora.

W roku szkolnym 2015/2016 zostanie utworzona dodatkowa grupa żłobkowa dla 8 dzieci.

Przedszkolowo.pl logo